Forum

Visa กับ Work Permi...
 
Notifications
Clear all
Visa กับ Work Permit ต่างกันอย่างไร
Visa กับ Work Permit ต่างกันอย่างไร
Group: Registered
Joined: 2021-10-28
New Member

About Me

การยื่นขอ Work Permit ... ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย หรือ Work Permit คือ ใบอนุญาตประกอบอาชีพสำหรับชาวต่างชาติ เป็นใบอนุญาตที่รัฐบาลออกให้แก่คนต่างด้าวที่ต้องการจะทำงานในอาชีพที่ไม่ห้ามคนต่างด้าวทำในราชอาณาจักร Work Permit ที่ออกให้นั้นจะกำหนดอายุและเงื่อนไขเกี่ยวกับการทำงานเอาไว้  
  
ร่วมหาคำตอบ Visa กับ Work Permit ต่างกันอย่างไร, ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย, ทำ Work Permit ให้ชาวต่างชาติ ราคา, รับทำ Work Permit ราคา หรือ รับทำใบอนุญาตทำงานในไทย ได้จากบทความ ที่นี่ไปพร้อมกัน  
  
วีซ่า หรือ การตรวจประทับตรา คือเอกสารแสดงการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราวด้วยเหตุต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ท่องเที่ยว ทำงาน การเรียน เป็นต้น โดยทั่วไปออกให้โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง   
  
Work Permit เป็นเอกสารที่ออกให้เพื่อแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ ซึ่งต้องใช้ประกอบกับ Visa ทำงาน หรือ วีซ่าอื่น ๆ ที่อนุญาตให้ทำงานในประเทศได้  
  
ติดตามเกร็ดความรู้อื่นๆ เร็วๆนี้ เกี่ยวกับเรื่อง Single Window for Visa and Work Permit, เอกสารสำหรับยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน (Work Permit),  
ข้อยกเว้นเกี่ยวกับความจำเป็นในการได้รับใบอนุญาตทำงาน, การต่อวีซ่า (Visa) และใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และ ใบอนุญาตทํางาน Work Permit ในโรงงาน...  
  
ป้ายกำกับ : รับทำ Work Permit ให้ชาวต่างชาติ, รับทำ Work Permit ราคา, รับทำใบอนุญาตทำงานในไทย

Location

Occupation

รับทำ work permit ให้ชาวต่างชาติ
Social Networks
Member Activity
0
Forum Posts
0
Topics
0
Questions
0
Answers
0
Question Comments
0
Liked
0
Received Likes
0/10
Rating
0
Blog Posts
0
Blog Comments
Share: